Imsdalstur, ned Samdalen og opp igjen Samtjønna. Rolige forhold og ikke noe spesiellt å se. Ikke sau etter Myttingsbua på Fåvangsida av Samdalen. Mye gras blitt nedi Samtjønna rundt Bjønnbekken, samt i Samdalen.
Utkjøring av saltsteinsavleserene ble en lengre dag en vanlig. Volvo felt'n skal ikke ha på seg at den ikke kommer fram, men snøen var en ny utfordring. Mye omkjøring for å unngå snøen, men vi oppdraget ble utført. Nå skal saltsteinsleserene være oppe å gå. 
Tromsdalen begynner å fylle seg med sau, og forholdsvis bra med hamn. Mindre hamn når man nærmers seg Eldådalen. På nordsida av Bendikshøgda er det en stor snøskalvle enda, som ifølge Jo Amerud ikke har vært så stor så seint på året, så lenge han kan huske.
Enda mangler det litt varme, men hver dag blir hamna litt bedre. Mot Hallandshøgda, Skartjønndalen og Hallandsbua.

Sau i Tromsdalen.