Gikk kjernevegen til saltplassen ved Raufjellet. Fant ei død søye, ved kjernevegen rett etter man har tatt av Samtjønnsvegen. Ingen tegn til rovdyr. Nedover Samdalen var det forholdsvis lite sau og se. Fann ei død søye ved Myttingsbua. Prata med Christen, så skal kanskje innover å se mere på den. Antaglivis fra bjørnen i forrige uke. 
Ellers var det surt og grått vær i fjellet i dag.

Har det fint i Samdalen, når det ikke er bjørn i området..

Ikke mye sikt i høgda i dag.

Rovdyr?