Skulle åt å hente igjen igjen noen dyr som var i Øyerfjellet på lørdag (skulle egentlig gjøre det på fredag, men vart utsatt pga været. ) Noen av GPS-bjellene hadde sendt fra ovenfor Tautern om morgenen. Gikk over Hallandshøgda og dit de hadde sendt ifra. Gikk lenge att og fram i Øyer der og lette etter dyra, men kunne ikke finne de. Etter en stund ga jeg opp og tenkte jeg kunne ta de dagen etterpå istedet. Fortsatte på turen om Hallandshytta og oppover Eldådalen, Steinslåtjønna og Thorsgardshøgda. Da jeg kom til Tromsbua igjen, var det litt av en gjeng som møtte meg. Der gikk fe-flokken som jeg hadde lett etter i Øyer. (spør ikke meg hvordan de har kommet seg dit så fort..)

Søndag gikk jeg til Samtjønna og Bjønnskarven, om Øvre tjønnet og Jegerly. Prata med noe av feet som gikk i Bjønnskarven.Gikk fra der tilbake til nedi Samtjønna, Skoslåa, og opp igjen til gjeterbua. Gikk rundt Bølhøgda på tur hjem. 

 


Høgfjellet og Hallandshytta til venstre og Hallandshøgda til høgre i bildet


Det var mange biler som stod parkert på lørdag ettermiddag