Fikk sending fra ei radiobjølle fra Gåla. Tok turen på onsdag om mionnestøtta og bua i glupen og Måssåfjellet ned i Gåla. Når jeg kom på Gåla var det sett fire fåvangdyr  om morgenen, sammen med en kjøttfe-flokk. Gikk videre nedover etter flokken, men fåvang-feet gikk ikke sammen med flokken lengre. Gikk lenge nedi der og lette etter de, men fant de ikke. Til slutt måtte jeg gi opp å gå hjem, gikk da over Glømmevøllan, Hygga, Gammellegre og Thorsgardshøgda. Torsdag morgen fikk jeg telefon fra Gåla om at dyra hadde kommet opp igjen til setrene. Gikk til Gåla, Tromsdalen, Eldåbua, Hygga, Glømmevøllan. De hadde klart å fått stengt inni 3 kalver, men siste hadde de ikke fått inn, den hadde tatt åt ned igjen med flokken. Vurderte om jeg skulle gå å prøve å få den ut, men da hoppa den ene kalven over gjerdet, så da tok jeg åt oppover med de tre kalvene. Å jåggå tre kalver er ikke det enkleste, men det gikk til slutt og fikk de ihop med kjøttfe-flokken ved Bjønnskarven. Kom til gjeterbua, og fikk se en flokk som gikk ovenfor Rudrudtjønnet. Henta de, sammen med noen på vassdokka og fikk dem nedenfor strømtråden igjen. Gikk Samtjønnsvegen hjem igjen. Vært to lange dager, totalt 78 km gåing. Håper feet holder seg roligere fremover nå. 


På tur fra Gåla


Gjennsynsglede


Ny gjeng på tur, nedi tjønnom att


Flokken som går nedenfor Strømtråden nå. (torsdag kl. 18.00...)