Ellen: Gikk fra Tromsbua - Raudfjellet - Bølhøgda - Minnestøtta - Samfjellet - Bråstadvarden - Thorsgardshøgda tilbake til Tromsbua. Mest sau å se øverst i bjørkeskogen mellom Tromsbua og Raudfjellet, og mellom Samfjellet og Steinslåtjønnet. Varmt og vindstille i dag, så sauen lå rolig. Tidsbruk 7 timer, 19 km. Dagens bilde er av sau mot himlingen på Samfjellet.