Therese og Ellen: Therese og Hekla gikk fra Tromsbua til Storvarden, Hjellbupiggen, vestsida av Steinslåtjønnet, Thorsgardshøgda tilbake til Tromsbua. En del sau i bjørkeskogen nedom Thorsgardshøgda, ellers rolig. Jeg gikk fra Tromsbua til Storvarden, Hjellbupiggen, østsida av Steinslåtjønnet, rundt Bendikshøgda, oppover vestsida av Eldådalen, tilbake mellom Samfjellet og Hjellbupiggen tilbake til Tromsbua. Fant ei død søye, eier og Christen ble kontaktet, konkluderte med koldbrann. En del sau øst for Storvarden og mye sau øverst i Eldådalen. Tidsbruk 6 timer, 16 km.

Det kom en skikkelig regnskur her først på dagen, 3 mm nedbør, det kunne merkes godt på underlaget i fjellet i dag! Dagens bilde er fra sau i skodde på Samfjellet.