Ellen: Var på vei til Samtjønna da jeg fikk telefon om Fåvangsau på Turrhaugan. Kjørte dit og gikk noen turer att og fram men så ikke noe sau. Så kom Stein Myhrsveen som hadde sett sauen til Kjell Kaurstad sør for Kapellet, Kjell kom og ordnet opp. Kjørte tilbake til bua og gikk fra bua via Tjernevegen over Raudfjellet for å se etter feet som hadde gått dit. Så ikke noe til feet, de hadde gått nedi Samdalen. Gikk videre til Bølhøgda, et stykke nordover langs østsida av Bølhøgda, tilbake over Samfjellet og Storvarden tilbake til bua. Mye sau både på Raudfjellet, rundt Rudderudtjønnet og på Samfjellet, alt rolig og vel. Tidsbruk: 8,5 timer totalt inkl. kjøring etter sau, 14 km på siste gåturen.