Ellen: Gikk fra Tromsbua over Kongsvangen, Raudfjellet, Bølhøgda, Samfjellet, østsida av traktorvegen tilbake til Tromsbua. Mye fe og sau ved Rudderudtjønnet, ellers gikk sauen spredt. Stille og rolig. Tidsbruk 6 timer, 17,5 km.