Ellen: Gikk fra Tromsbua over Samfjellet til Samtjønna, saltplassene nedover og rundt Nedre Tjønnet, gikk et stykke nedover Imsdalsråket forbi Bjønnbekkbrua. Tilbake forbi Jegerly og oppunder Bølhøgda, framover langs Bølhøgda over Samdalsglupen tilbake til Tromsbua. Stille og rolig, mye fe ved gjeterbua, sauen gikk rolig. Tidsbruk 9 timer, 23 km.