Ellen: Hadde trivelig følge med Kristin Amrud i dag. Gikk fra allmenningsvegen, Kristin gikk saltplassene nedover Samdalen og opp Svartdalen og jeg gikk Morkemyrene og ned Svartdalen. Sau på saltplassene og myrene, alt vel. Videre nedover Samdalen, rundt Endaberga og fulgte kanten på Bølhøgda bortover. Ingen sau her. I skaret ved Samtjønnsbua gikk Kristin videre bortover Bølhøgda og tilbake til Tromsbua, jeg gikk skaret opp, over Bølhøgda og tilbake til allmenningsvegen. Sau i skaret og oppå Bølhøgda. Alt stille og rolig. Tidsbruk 7 timer, 18 km.