Ellen: Gikk fra Tromsbua innover Tromsdalen i bjørkeskogen, over skaret mellom Bendikshøgda og Veslefjellet, opp vestsida av Eldådalen. Fant et lam som var skralt, eier er varslet. Videre over og ned til Rudderudtjønnet, tilbake over Samfjellet og tilbake til bua. Lite sau i Eldådalen, noe sau ved Rudderudtjønnet, stille og rolig. Tidsbruk 6 timer, 19 km. Jeg drar til Imsdalen i helga, men Therese og Hekla er på plass og holder orden i fjellet