Rute: Tromsbua- Nybuvadet-Ståkåvegen(der var det ikke lagt ut salt)- Nybuvadet-Steinslåtjønna-Steintjønnet-                            Storvarden-Indre Saltkasse- Raufjellet-Samdalsenden-TjernevegenTromsbua.

          Lang og fin dag! Sauene søkte skyggene under einebærbuskene, da det er varmt i fjellet i dag. De eter og trives!