Rute: Tromsbu-kjørte inn Allmenningsvegen og sjekket saltplassene langs vegen- saltplassene Samdalen 1-4. Gikk                    tilbake- saltplass vest for Raudfjellet-Samtjønnsbua-Indre saltkasse- Storvarden- Tromsbua.

          Mye sau i vegetasjone, kraftig vind og sol.