Sortering og veiing.

Jeg var med på sorteringa, men da veiinga begynte gikk jeg og hentet tingene mine på Eldåbua.

Jeg gikk opp til saltplassen vedTorsgardshøgda - saltplassen ved Steinslåtjønnet - over nederste delen av  Bendikshøgda. Tok en rast der og kom over et kadaver som mest sannsynlig har med ulveangrepet den 9.juli å gjøre. Nr på kadaveret er 00124 og tilhører Knut Bakkum, som er kontaktet.

Hjemturen fra Eldåbua gikk over Bendikshøgda - Nybuvadet - Tromsdalen - Tromsbua.

Strålende sol og godt og varmt i fjellet!