Sau

Merkeregister nedenfor har med historisk info tilbake til 2015, og inkluderer også gammel standard for bjølleflagg/slips for historie og referanse. Fra 2020 har Oppland Sau og Geit bestemt seg for å anbefale den nasjonale standarden for bjølleflagg/slips som er som følger:

Søye med 0 lam rødt 
Søye med 1 lam blått
Søye med 2 lam gult
Søye med 3 lam grønt

For øremerker på sau har Fåvang blått eller grønt lagsmerke (lagsmerket sitter sammen med elektronisk merke i det ene høret, mens det visuelle merket i det andre øret kan ha forskjellige farger og identifiserer sammen med lagsmerket besetningen).

Sauemerker pr besetning for Fåvang gjeterlag

Merkingen på sau som angitt i tabellen under er forsøkt vist i følgende skisse: