Last ned tilsynsliste i pdf format.

Tilsyn Fåvang Gjeterlag 2019

 

Mandag 10. juni til søndag 23. juni

        Ansvarlig sau: Håvard Amrud 47465449

        Stig Atle Sveipe, Siri Skamferseter

        Fe ansvarlig: Håvard Amrud 47465449

Mandag 24. juni til søndag 7. juli

        Ansvarlig sau: Ole Johan Bjørge 97526886

        Hege Trosvik, Vegard Amrud

        Fe ansvarlig: Lars Tollefsrud 90534456

Mandag 8. juli til søndag 21. juli

        Ansvarlig sau: Svein Søreng 41927475

        Edvard Bjørge, Hans Amund Bråstad

        Fe ansvarlig: Erik Rudrud 91321713

Mandag 22. juli til søndag 4. august

        Ansvarlig sau: Mette Amrud Sylte 91361822

        Edgar Vangen,  Vidar Dahlgren , Tormod Pynten

        Fe ansvarlig: Knut Sylte 90145043

Mandag 5. august til søndag 18. august

        Ansvarlig sau: Per Arne Kleven 90622587

        Kyrre Formo, Knut Bakkom

        Fe ansvarlig: Bjørn Sønstevoldhaugen 97066013

Mandag 19. august til søndag 1. september (sank begynner ca. 2. september)

       Ansvarlig sau: Johnny Høyesveen 91789726

        Arne-Martin Krogh, Frans M. Hjellstuen, Kjell Kaurstad

        Fe ansvarlig: Ola Nordrum 91144211

 

Ansvarlig for sau i perioden organiserer slik at det blir gått i hele området. Ansvarlig må også sørge for at alle dokumenterer sitt tilsyn i perioden. Ta kontakt med ansvarlig for å høre hvor dere skal gå. Ansvarlig for fe i perioden skal etter beskjed fra gjeter organisere tilbakejaging blant fe-eierne dersom feet trekker ut av gjeterlagets område. Sjekk at det er lagt ut salt på saltplassene, dette skal også gjeter passe på. Ansvarlig for sau og fe skal ha kontakt med gjeter min. 2 gang i uka. I den perioden dere er satt opp må dere være tilgjengelig for å rykke ut i tilfelle det skjer noe ekstra. Vi rullerer nå lista en plass hvert år, passer ikke tidspunktet dere er satt opp, er det deres ansvar å bytte med noen andre, og gi beskjed til ansvarlig for hhv sau eller fe og til styret.

 

HUSK!

1. Send. sms om dyr som er sluppet samme dag til Hege på 917 96 219

2. Notere tilsyn i boka i Tromsbua/Samdalsenden, send evt. sms til Hege

3. Skriv i tillegg gjerne relevant informasjon på facebook

 

Alle kadaver skal meldes til SNO. Dette er dyreeiers ansvar, gjeter bistår lagets medlemmer. Noter koordinater og ta bilde. Klyper skal IKKE fjernes før rovdyrkontakten har vært der. Ved funn av død villrein, noter og ta bilde som for husdyr, og kontakt villreinkontakt.

 

Gjeter : Therese Rudi 40754889 (hel)/Signhild Rudi 90288940 (halv)

Rovdyrkontakt SNO:  Christen Bårdsløkken 91153729

Villreinkontakt: Anne Eline Streitlien 95267295

 

Info fra gjeter og styret legges ut på: http://www.nsg.no/oppland/faavang_gjeterlag/

 

Styret ønsker alle en god beitesesong!