Fra venstre Johnny Høyesveen , Per Arne Kleven , Ola Nordrum , Vidar Dahlgren og Knut Sylte