Miljødirektoratet si nettside,- fakta om rovvilt: klikk her. 

Faktaboka "drept av rovvilt"- gode bilete og fin rettleiing til korleis ein skal gå fram ved mistanke om rovvilt-skade. Klikk her.