Har du sett teikn til rovdyr, eller mistenkjer rovdyrskade på dine husdyr,- ta kontakt med Miljødirektoratet sine rovviltkontaktar. Lenke til desse finn her.  

Rogaland sau og geit har i tillegg sin eigen rovvilt-kontakt,  for oss saue og geitebønder. Magne Jakob Bjørheim har lang erfaring og kan gje gode råd om  korleis ein kan og bør gå fram om ein kjem i ein slik situasjon, ta gjerne kontakt. 

Han vil også veldig gjerne vite, om du har observert rovvilt eller spor, ta kontakt!

Tlf Magne Jakob Bjørheim: 950 31 191. 

Epost: mjbj@online.no